Tìm kiếm Nhà thầu

  1. Truy cập vào đâu để có thể tìm kiếm nhà thầu. – Truy cập trang chủ HOUSELINK và đăng nhập vào hệ thống. – Click nút “Hồ Sơ” để bắt đầu tìm kiếm.

  2. Các bước thực hiện tìm kiếm nhà thầu. – Thực hiện tìm kiếm khi bạn đã biết tên nhà thầu: + Click vào khung “Tìm kiếm tên nhà thầu”, thực hiện gõ tên nhà thầu đó. + Click nút “Tìm kiếm”. – Thực hiện tìm kiếm khi bạn chỉ có hạng mục thông tin dự án: + Click vào khung “Tìm kiếm nhà thầu theo loại dự án”. + Tìm chọn hạng mục theo ý bạn dựa trên những gợi ý của chúng tôi. + Hoặc bạn có thể click vào “XEM DANH MỤC” để xem toàn bộ các nhà thầu.

3. Gói thành viên. – Đối với các nhà thầu đã nâng cấp trở thành thành viên, thì sẽ được ưu tiên hiển thị trong danh sách nhà thầu được tìm kiếm. – Các nhà thầu cập nhật đầy đủ và chính xác nhất thông tin trong Hồ sơ chuyên nghiệp cũng sẽ được ưu tiên hiển thị.

Last updated