Hướng dẫn đăng ký tài khoản thành viên tự do

Bước 1: Truy cập https://houselink.com.vn/login

Nhấn Not a member? Sign up hoặc Chưa là thành viên? Đăng ký

Bước 2: Điền Đầy Đủ Các Thông Tin Cần Thiết

Bước 3: Nhấn Xác Nhận Không Phải Robot Và Đăng Ký / Sign Up

Bước 4: Màn Hình Đăng Ký Thành Công

Last updated