Tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm theo tên

  • Tại giao diện “Cửa hàng Houselink”, sử dụng Thanh tìm kiếm, chọn ” Sản phẩm” và gõ tên để tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu tại ô Điền tên sản phẩm

  • Sau khi tìm kiếm, danh mục kết quả sản phẩm sẽ xuất hiện. Có thể sử dụng bộ lọc (bên trái) để lọc sản phẩm theo nhu cầu thực tế

Tìm kiếm theo nhà cung cấp

  • Tại giao diện “Cửa hàng Houselink”, sử dụng Thanh tìm kiếm, chọn “Nhà cung cấp” và gõ tên để tìm kiếm nhà cung cấp theo nhu cầu tại ô Điền tên nhà cung cấp

  • Danh mục kết quả xuất hiện, lựa chọn nhà cung cấp cần tìm. Website sẽ điều hướng về trang hồ sơ doanh nghiệp của nhà cung cấp.

  • Tại đây lựa chọn sản phẩm của nhà cung cấp thông qua mục SẢN PHẨM

Các danh mục khác

  • Hiện tại, Cửa hàng Houselink có các danh mục để khách hàng lựa chọn như :

Last updated