Quy định Logo & Ảnh bìa

  1. Truy cập để đổi ảnh Logo & Ảnh bìa tại: – Tài khoản của tôi -> Hồ sơ chuyên nghiệp -> Chỉnh sửa -> Click vào hình máy ảnh trong phần ảnh Logo để đổi ảnh Logo. – Tài khoản của tôi -> Hồ sơ chuyên nghiệp -> Chỉnh sửa -> Click vào nút Đổi hình nền để đổi Ảnh bìa.

  2. Yêu cầu chung. – Ảnh đại diện phải là logo của Doanh Nghiệp, chính chủ và có chất lượng cao. – Ảnh bìa là ảnh liên quan đến Doanh Nghiệp, khuyến khích những ảnh chất lượng cao và được chụp tại Doanh Nghiệp.

  3. Kiểu và kích thước ảnh Logo. – Kích thước hình ảnh + Ảnh hình vuông với kích thước 1000px * 1000px trở lên. + Ảnh không được nhỏ hơn 800px*800px. – Kích cỡ hình ảnh so với ảnh Logo + Kích cỡ của sản phẩm chiếm 80 – 100% chiều dài hoặc chiều cao hình ảnh. + Toàn bộ logo phải nằm trong ảnh và không bị bóp méo. – Quy định về màu nền của Logo: Khuyến khích những logo có màu nền là màu trắng. (#FFFFFF).

4. Kiểu và kích thước ảnh bìa. – Kích thước hình ảnh: Ảnh bìa với kích thước 1500px * 300px trở lên. – Với vùng màu SAFE ZONE là vùng có thể trình bày chữ. Vùng đỏ có thể đặt nền và không nên đặt chữ. – Xin lưu ý: Đặt chữ trong vùng Safe zone khiến nội dung của ảnh bìa không bị các phần tử của trang web che mất khiến gây mất thẩm mỹ hồ sơ.

Last updated