Tạo Hồ sơ chuyên nghiệp

  1. Truy cập để tạo hồ sơ chuyên nghiệp. – Truy cập trang chủ hệ thống HOUSELINK và đăng nhập. – Click nút “Tạo hồ sơ” ở trên thanh công cụ trên cùng. – Hoặc truy cập Tài khoản của tôi -> Hồ sơ chuyên nghiệp.

  2. Các bước để tạo 1 hồ sơ chuyên nghiệp.

  • Chọn một lĩnh vực mà công ty bạn đang làm việc.

  • Mô tả chi tiết dịch vụ công ty bạn, bạn nên cập nhật càng chi tiết thì mức độ hiển thị của công ty bạn càng cao

  • Nhập số điện thoại của công ty, và click nút “Tạo hồ sơ”

  • Nhập chi tiết các thông tin bắt buộc về công ty, bạn cập nhật càng chi tiết thì mức độ hiển thị của công ty bạn càng cao

  • Cuối cùng, click nút “Tiếp theo” và chờ cho tới khi Hồ sơ của bạn được kiểm duyệt.

Last updated