Chọn mua & thanh toán sản phẩm

  • Khi lựa chọn được sản phẩm phù hợp, chọn ADD TO CART. Xuất hiện cửa sổ thông báo thành công, chọn PROCEED TO CHECKOUT để thanh toán hoặc chọn CONTINUE SHOPPING để tiếp tục lựa chọn thêm sản phẩm khác.

  • Về giao diện thanh toán, chọn nút Thanh toán và điền đầy đủ địa chỉ/hình thức/thông tin thanh toán trong 3 bước, sau đó nhấn ĐẶT HÀNG

  • Đợi hệ thống Houselink xác nhận và hoàn tất đơn hàng

Last updated