Các nền tảng hỗ trợ

Nền tảng hỗ trợ

  • Website: Hệ thống HOUSELINK hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biết hiện nay như: Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explore, Cốc Cốc,…

  • Mobile: Hệ thống HOUSELINK hoạt động ổn định trên cả nền tảng iOS và Android

Last updated