Đăng bán sản phẩm

  • Tại giao diện chính của Cửa hàng Houselink, kéo xuống dưới cùng của trang web

  • Ở thanh điều hướng “Giải pháp” tại góc trái bên dưới của website, chọn “Nhà cung cấp

  • Tại giao diện dành cho nhà cung cấp, tiếp tục kéo xuống bên dưới, chọn “Bắt đầu bán hàng ngay”, website sẽ điều hướng về trang “Quản lý sản phẩm

  • Tại giao diện “Quản lý sản phẩm”, chọn “Thêm sản phẩm

  • Điền thông tin chi tiết về sản phẩm

Chọn “Lưu”, hệ thông báo “Đăng sản phẩm thành công”, tự động điều hướng về trang “Quản lý sản phẩm

Last updated