HOUSELINK
Search
K

Đăng bán sản phẩm

  • Tại giao diện chính của Cửa hàng Houselink, kéo xuống dưới cùng của trang web
  • Ở thanh điều hướng “Giải pháp” tại góc trái bên dưới của website, chọn “Nhà cung cấp
  • Tại giao diện dành cho nhà cung cấp, tiếp tục kéo xuống bên dưới, chọn “Bắt đầu bán hàng ngay”, website sẽ điều hướng về trang “Quản lý sản phẩm
(Giao diện dành cho nhà cung cấp)
  • Tại giao diện “Quản lý sản phẩm”, chọn “Thêm sản phẩm
  • Điền thông tin chi tiết về sản phẩm
(Gợi ý : Thông tin sản phẩm càng chi tiết càng thu hút được người mua)
Chọn “Lưu”, hệ thông báo “Đăng sản phẩm thành công”, tự động điều hướng về trang “Quản lý sản phẩm