Sửa hồ sơ

  1. Truy cập để sửa hồ sơ. – Truy cập trang web của HOUSELINK và đăng nhập vào hệ thống. – Click vào Tài khoản của tôi -> Hồ sơ chuyên nghiệp.

  2. Các bước sửa hồ sơ.

  • Click vào nút “Chỉnh sửa” ở góc phải.

  • Thực hiện sửa, thay đổi các thông tin trong hồ sơ.

  • Click nút “Cập nhật” để chúng tôi có thể xác minh lại thông tin bạn gửi.

  • Cuối cùng, chờ hệ thống duyệt và sẽ có thông báo trả về tài khoản của bạn về việc duyệt thông tin thành công.

Last updated