Tìm kiếm dự án

  1. Truy cập để tìm kiếm dự án. – Truy cập trang web của hệ thống và đăng nhập. – Click vào nút “Dự án” ở thanh công cụ trên cùng.

  2. Các bước tìm kiếm dự án. – Thực hiện tìm kiếm dự án theo nhu cầu của bạn bằng cách gõ vào khung Tìm kiếm, nhập Thành phố (nếu muốn). – Click vào nút “Tìm kiếm”. – Bạn còn có thể sử dụng bộ lọc để nâng cao nhu cầu tìm kiếm.

3. Thành viên – Thành viên miễn phí chỉ có thể tìm và xem các dự án đã hoàn thành. – Thành viên đã nâng cấp thì có thể xem mọi dự án.

Last updated