HOUSELINK
Search
K

Mua chung

 • Truy cập để tạo sản phẩm mua chung
  • Truy cập vào website HOUSELINK và đăng nhập, tài khoản của bạn phải là tài khoản Nhà cung cấp
  • Click vào Hồ sơ chuyên nghiệp -> Sản phẩm.
 • Các bước để tạo sản phẩm mua chung
  • Click vào Thêm sản phẩm
 • Điền các thông tin liên quan đến sản phẩm đó.
  • Tên sản phẩm (Tiếng Việt): bắt buộc viết bằng Tiếng Việt có dấu
  • Tên sản phẩm (Tiếng Anh): nên viết thêm tên sản phẩm bằng Tiếng Anh
  • Mô tả ngắn: Mô tả sơ qua về sản phẩm (chất liệu, màu sắc, kiểu dáng,…)
 • Phần Phân loại: nên nhập chi tiết để sản phẩm dễ dàng được tìm kiếm.
 • Click vào nút Chọn hình ảnh để tải hình ảnh sản phẩm lên
 • Click vào nút Đính kèm để tải tài liệu liên quan đến sản phẩm nếu có (Không quá 10Mb)
 • Nhập các thông tin về Giá sản phẩm, Giá niêm yết.
  • Click vào ô Tính thuế cho sản phẩm (nếu có)
 • Số lượng: là số lượng hàng sẵn có
 • Số lượng đặt tối thiểu mỗi đơn: là số lượng hàng tối thiểu người mua phải mua khi mua hàng.
 • Click vào nút Bật nếu sản phẩm của bạn cho phép mua chung.
 • Lưu ý, chỉ có thể bật và không thể tắt chức năng này.
 • Điền các thông tin liên quan đến vận chuyển
  • Click vào ô trống nếu Sản phẩm yêu cầu vận chuyển
  • Khối lượng: khối lượng của 1 sản phẩm. (đơn vị: kg hoặc poun)
  • Chiều rộng: chiều rộng của 1 sản phẩm. (đơn vị: cm hoặc m)
  • Chiều cao: chiều cao của 1 sản phẩm. (đơn vị: cm hoặc m)
 • Click vào nút Lưu để lưu sản phẩm.
 • Lưu ý
  • Với các thành viên miễn phí: chỉ có thể đăng 4 sản phẩm.
  • Các thành viên đã nâng cấp gói: có thể đăng không giới hạn sản phẩm
 • Hướng dẫn truy cập mua chung sản phẩm
  • Click vào Cửa hàng ở trên thanh công cụ.
  • Không phải tất cả sản phẩm đều cho phép mua chung. Chỉ sản phẩm nào hiện nút Mua hàng chung, thì mới cho phép mua chung.
 • Nhập số lượng hàng bạn muốn mua và click Đặt hàng
 • Kiểm tra khung giá thành và click nút Thanh toán để tiến hành thanh toán