Mua chung

 • Truy cập để tạo sản phẩm mua chung

  • Truy cập vào website HOUSELINK và đăng nhập, tài khoản của bạn phải là tài khoản Nhà cung cấp

  • Click vào Hồ sơ chuyên nghiệp -> Sản phẩm.

 • Các bước để tạo sản phẩm mua chung

  • Click vào Thêm sản phẩm

 • Điền các thông tin liên quan đến sản phẩm đó.

  • Tên sản phẩm (Tiếng Việt): bắt buộc viết bằng Tiếng Việt có dấu

  • Tên sản phẩm (Tiếng Anh): nên viết thêm tên sản phẩm bằng Tiếng Anh

  • Mô tả ngắn: Mô tả sơ qua về sản phẩm (chất liệu, màu sắc, kiểu dáng,…)

 • Phần Phân loại: nên nhập chi tiết để sản phẩm dễ dàng được tìm kiếm.

 • Click vào nút Chọn hình ảnh để tải hình ảnh sản phẩm lên

 • Click vào nút Đính kèm để tải tài liệu liên quan đến sản phẩm nếu có (Không quá 10Mb)

 • Nhập các thông tin về Giá sản phẩm, Giá niêm yết.

  • Click vào ô Tính thuế cho sản phẩm (nếu có)

 • Số lượng: là số lượng hàng sẵn có

 • Số lượng đặt tối thiểu mỗi đơn: là số lượng hàng tối thiểu người mua phải mua khi mua hàng.

 • Click vào nút Bật nếu sản phẩm của bạn cho phép mua chung.

 • Lưu ý, chỉ có thể bật và không thể tắt chức năng này.

 • Điền các thông tin liên quan đến vận chuyển

  • Click vào ô trống nếu Sản phẩm yêu cầu vận chuyển

  • Khối lượng: khối lượng của 1 sản phẩm. (đơn vị: kg hoặc poun)

  • Chiều rộng: chiều rộng của 1 sản phẩm. (đơn vị: cm hoặc m)

  • Chiều cao: chiều cao của 1 sản phẩm. (đơn vị: cm hoặc m)

 • Click vào nút Lưu để lưu sản phẩm.

 • Lưu ý

  • Với các thành viên miễn phí: chỉ có thể đăng 4 sản phẩm.

  • Các thành viên đã nâng cấp gói: có thể đăng không giới hạn sản phẩm

 • Hướng dẫn truy cập mua chung sản phẩm

  • Click vào Cửa hàng ở trên thanh công cụ.

  • Không phải tất cả sản phẩm đều cho phép mua chung. Chỉ sản phẩm nào hiện nút Mua hàng chung, thì mới cho phép mua chung.

 • Nhập số lượng hàng bạn muốn mua và click Đặt hàng

 • Kiểm tra khung giá thành và click nút Thanh toán để tiến hành thanh toán

Last updated