Cách xác thực tài khoản OTP

Thông báo về việc nâng cấp tính năng bảo mật trong sử dụng và chia sẻ các tài khoản

Nhằm nâng cao bảo mật thông tin các dự án tiếp cận và quyền truy cập của các thành viên, HOUSELINK giới thiệu tính năng xác thực việc đăng nhập bằng mã OTP kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2019 như sau:

Chính sách bảo mật đăng nhập bằng mã OTP

Mỗi thành viên tùy theo gói dịch vụ đăng ký sẽ được cấp số lượng tài khoản sử dụng khác nhau, mỗi tài khoản này sẽ tương ứng với tên người dùng và số điện thoại đi kèm. Khi các thành viên chia sẻ sử dụng tài khoản với các nhân sự khác (bằng việc cung cấp tên đăng nhập và mât khẩu) thì người đăng nhập trong trường hợp này sẽ phải nhập mã xác thực OTP gửi về số điện thoại đăng ký của tài khoản đó. Lưu ý: một tải khoản không thể được cùng sử dụng bởi nhiều hơn một thiết bị đăng nhập trong cùng thời điểm, do đó khi tài khoản được đăng nhập trên một thiết bị lạ, thì tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị cũ sẽ bị khóa lại, đồng thời mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại đã sử dụng khi đăng ký tài khoản đó. Chủ tài khoản khi đăng nhập lại (sau khi chia sẻ với tài khoản khác) sẽ phải tiến hành các bước xác thực với mã OTP như đã đề cập ở trên.

HOUSELINK có quyền theo dõi thông tin đăng nhập và lịch sử truy cập vào các tài khoản đã cung cấp nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp có sự truy cập trái phép hoặc đánh cắp tài khoản thành viên.

Hướng dẫn truy cập với mã OTP

Bước 1: Nhập tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập

Bước 2: Nhấn vào I’m not a robot sau đó nhấn vào nút Verify

Bước 3: Đợi 1-3p tin nhắn mã code sẽ được gửi vào số máy đăng ký tài khoản

Bước 4 : Nhập Mã Code Và Ấn Nút Continue

Bước 5: Đăng Nhập Thành Công

Last updated