Tham gia một công ty

  1. Truy cập để tham gia 1 công ty. – Khi bạn muốn tham gia vào 1 công ty, người chịu trách nhiệm sẽ gửi cho bạn 1 mã code thông qua email cá nhân (Hoặc 1 bên thứ 3 nào đó) – Truy cập vào trang web HOUSELINK và đăng nhập.

  2. Các bước tham gia.

  • Mở email cá nhân để lấy mã code mà công ty gửi cho bạn

  • Đăng nhập vào hệ thống, tìm tên công ty.

  • Click vào Nhân sự -> Tham gia công ty

Nhập mã code mà bạn đã được gửi qua email, khi đó bạn đã được thêm vào nhân sự công ty này

  • Cách thứ 2, bạn click vào nút “Gửi yêu cầu tham gia”, yêu cầu này sẽ được gửi đến người có trách nhiệm, và họ sẽ thêm bạn vào nhân sự công ty.

  • Click dấu v để duyệt cho nhân viên này (Quản lý duyệt)

Last updated