Đăng dự án

 1. Truy cập để đăng một dự án – Truy cập trang web HOUSELINK và đăng nhập vào hệ thống. – Click vào nút “Đăng dự án” trên thanh công cụ. – Hoặc click vào “Tài khoản của tôi” -> “Đăng dự án”

 2. Các bước để đăng một dự án

 • Nhập chi tiết, chính xác các thông tin liên quan đến dự án.

 • Click vào dấu mũi tên để chọn Loại dự án

 • Nhập đầy đủ và chính xác các thông tin về

  • Tên dự án

  • Ví trí dự án

   • Thành phố

   • Quận.

 • Click vào dấu mũi tên để chọn các thông tin phù hợp nhất.

 • Loại hình vốn đầu tư

 • Diện tích dự án

  • Diện tích xây dựng

  • Diện tích đất

 • Tình trạng dự án

 • Thời gian thực hiện dự án

  • Ngày bắt đầu

  • Ngày hoàn thiện

 • Thông tin thêm về dự án

 • Thêm các “Đơn vị tham gia” vào dự án bằng cách click nút “Thêm công ty” hoặc “Thêm công ty của tôi”

 • Cuối cùng, click vào nút “Đăng dự án” và chờ ban quản trị hệ thống kiểm duyệt thông tin. Khi dự án của bạn được kiểm duyệt và đăng thành công, sẽ có thông báo trả về.

Last updated