Thêm liên hệ

 • Truy cập để thêm liên hệ

  • Truy cập trang web HOUSELINK và đăng nhập vào hệ thống.

  • Click vào “Tài khoản của tôi” -> “Hồ sơ chuyên nghiệp”

 • Các bước để thêm liên hệ

  • Click vào “Nhân sự” -> “Liên hệ”

  • Click nút “Thêm” (hình dấu cộng màu xanh)

  • Sau đó nhập thông tin các trường theo yêu cầu

  • Cuối cùng click “Thêm liên hệ“.

Lưu ý rằng, mọi thành viên đều có thể thêm không giới hạn số lượng Liên hệ. Số điện thoại bàn sẽ được hiện công khai, tuy nhiên số điện thoại di động thì chỉ hiện với nhân sự công ty bạn.

Last updated